Услуги

Нинекс ви нуди богата палета на услуги.

Услуги

Како основни дејности ќе ги споменеме:

  • креирање компјутерска конфигурација според вашите потреби, со понуда на основниот софтверски пакет и соодветно ќе се грижи за негово правилно функционирање;
  • изработка на софтвер за економско работење;
  • трговија и сервис на фискална опрема, со соодветна обука за нејзино правилно користење;
  • трговија на придружни хардверски елементи.

Oд другите дејности што ги извршува “Нинекс” ќе ги споменеме:

  • инсталирање системи за контрола на пристап и евиденција на работно време;
  • инсталирање системи за видео надзор и ограничен пристап;
  • продажба на потрошни материјали и консумативи за канцелариско работење и периферни уреди.